דלג לתוכן עיקרי
05.04.06.13

השתתפות משרד המשפטים בכרטסת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרותי מס רכוש (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות משרד המשפטים בכרטסת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?