דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרדים בעבודות מיכון

05.04.01.04

-72,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות המשרדים בעבודות מיכון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-72,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?