דלג לתוכן עיקרי
05.03.20.28

שכר דירקטורים לועדות

תקציב מאושר: 25,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף שוק ההון ביטוח (תחת תחום שירותי מטה כלל משקיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שכר דירקטורים לועדות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?