דלג לתוכן עיקרי
05.03.20.09

הכנסות מגורמי חוץ עבור מבחנים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אגף שוק ההון ביטוח (תחת תחום שירותי מטה כלל משקיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מגורמי חוץ עבור מבחנים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?