דלג לתוכן עיקרי
05.03.20.07

מבחנים לסוכני ביטוח ונותני מטבע

תקציב מאושר: 6,631,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף שוק ההון ביטוח (תחת תחום שירותי מטה כלל משקיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מבחנים לסוכני ביטוח ונותני מטבע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,631,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,767,451
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)