דלג לתוכן עיקרי
05.03.20.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 16,637,000
תקנה תקציבית בתכנית אגף שוק ההון ביטוח (תחת תחום שירותי מטה כלל משקיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪9,164,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,637,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪13,254,745
תחת סעיף זה מוקצים 789 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)