דלג לתוכן עיקרי
05.03.16

אגף כלכלה והכנסות

תקציב מאושר: 4,527,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי מטה כלל משקיים בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2002 תקציב אגף כלכלה והכנסות הוא ₪4,534,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,527,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,949,000 (87.23%)
  • רכש וקניות: ₪578,000 (12.77%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪4,482,660
תחת סעיף זה מוקצים 25.5 תקני כח אדם , ובנוסף 25 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?