דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפויות הוא ₪-729,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪729,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪-.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?