דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב השת' חינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-25,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?