דלג לתוכן עיקרי
05.02.12.12

תפעול ואחזקה

תקציב מאושר: 2,207,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים כלכליים בארה"ב (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תפעול ואחזקה הוא ₪932,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,207,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,286,070
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)