דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הבטחון באוצר

05.02.11.05

-350,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הבטחון באוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-350,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?