דלג לתוכן עיקרי
05.02.10.41

השתתפות משרד החינוך בפיתוח מגנום

תקציב מאושר: -85,000
תקנה תקציבית בתכנית מערכות מידע ומיכון (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד החינוך בפיתוח מגנום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-85,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-464,399
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)