דלג לתוכן עיקרי
05.02.10.37

הכנסות מגורמי חוץ - מיכון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מערכות מידע ומיכון (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - מיכון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?