דלג לתוכן עיקרי
05.02.10.35

השתתפות משרדים במערכת דואר קב"טים

תקציב מאושר: -246,000
תקנה תקציבית בתכנית מערכות מידע ומיכון (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרדים במערכת דואר קב"טים הוא ₪-246,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-285,990
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)