דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרדים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-182,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪-114,065
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)