דלג לתוכן עיקרי
05.02.08.51

הכנסה מגו"ח - חניונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהל הדיור הממשלתי (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסה מגו"ח - חניונים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?