דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי הממשלה ברכישת קרוילות

05.02.08.26

-5,000,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרדי הממשלה ברכישת קרוילות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-4,897,265
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)