דלג לתוכן עיקרי
05.02.07.51

רזרבה להתייקרויות - קניות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ניהול הדיור הממשלתי (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רזרבה להתייקרויות - קניות הוא ₪14,658,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?