דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השת' המשרדים בהוצאות ייעוץ, הכנת מכרזים ופרסום

05.02.07.40

-2,246,000
בשנת 2003 תקציב השת' המשרדים בהוצאות ייעוץ, הכנת מכרזים ופרסום הוא ₪-746,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,246,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?