דלג לתוכן עיקרי
05.02.07.32

השתתפות משרדים בבדיקת ארנונה

תקציב מאושר: -5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית ניהול הדיור הממשלתי (תחת תחום שירותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות משרדים בבדיקת ארנונה הוא ₪-5,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪-2,737,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)