דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב השתתפות מנהל הדלק לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-50,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?