דלג לתוכן עיקרי
05.02.04.16

הכנסה מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אגף החשב הכללי (תחת תחום שרותי מטה ממשלתיים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסה מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?