דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מגורמי חוץ לפרסומים באינטרנט

05.02.04.07

-
בשנת 2005 תקציב הכנסה מגורמי חוץ לפרסומים באינטרנט לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-256,471
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)