דלג לתוכן עיקרי
05.01.14

יחידת שיפור השירות

תקציב מאושר: 4,938,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב יחידת שיפור השירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,938,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪45,000 (0.91%)
  • רכש וקניות: ₪4,893,000 (99.09%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪3,693
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?