דלג לתוכן עיקרי
05.01.12

לשכת סגן השר יצחק כהן

תקציב מאושר: 1,698,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב לשכת סגן השר יצחק כהן הוא ₪1,617,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,698,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,322,000 (77.86%)
  • רכש וקניות: ₪286,000 (16.84%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,282,731
תחת סעיף זה מוקצים 82 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?