דלג לתוכן עיקרי
05.01.02.51

השתתפות משרד הקליטה

תקציב מאושר: -710,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הקליטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-710,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?