דלג לתוכן עיקרי
05.01.02.38

השתתפות מסעיף השקעות שונות - תפעול מרכבה ו"להבה"

תקציב מאושר: -950,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות מסעיף השקעות שונות - תפעול מרכבה ו"להבה" הוא ₪-950,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-950,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)