דלג לתוכן עיקרי
05.01.02.31

הכנסות והשתתפות עובדים בשכ"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות והשתתפות עובדים בשכ"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?