דלג לתוכן עיקרי
05.01.01.88

עבודה בלתי צמיתה - לשכת סמנכ"ל

תקציב מאושר: 96,000
תקנה תקציבית בתכנית משרד ראשי (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב עבודה בלתי צמיתה - לשכת סמנכ"ל הוא ₪646,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪96,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 108 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?