דלג לתוכן עיקרי
04.70.01.14

עתודה להסכם קואליציוני 2019

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה לעמידה במגבלה (תחת תחום רזרבות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב עתודה להסכם קואליציוני 2019 הוא ₪13,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?