דלג לתוכן עיקרי
04.70.01.13

איוש שיא כוח אדם בחו"ל ללא ביצוע

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה לעמידה במגבלה (תחת תחום רזרבות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב איוש שיא כוח אדם בחו"ל ללא ביצוע הוא ₪1,709,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?