דלג לתוכן עיקרי
04.62.07.09

פעולות

תקציב מאושר: 66,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מערך הגיור (תחת תחום המשרד לשירותי הדת בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב פעולות הוא ₪21,232,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪66,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?