דלג לתוכן עיקרי
04.62.07

מערך הגיור

תקציב מאושר: 89,914,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המשרד לשירותי הדת בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב מערך הגיור הוא ₪32,887,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪89,914,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,867,000 (13.2%)
  • תמיכות והעברות: ₪8,970,000 (9.98%)
  • רכש וקניות: ₪67,819,000 (75.43%)
תחת סעיף זה מוקצים 9 תקני כח אדם , ובנוסף 138 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?