דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות בדק בית וצדקה מכספי תרומות המרכז למקומות קדושים

04.62.02.20

1,510,000
בשנת 2015 תקציב הוצאות בדק בית וצדקה מכספי תרומות המרכז למקומות קדושים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,510,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,800,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?