דלג לתוכן עיקרי
04.62.02.13

זהות יהודית - פעולות

תקציב מאושר: 24,948,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בשירותי דת (תחת תחום המשרד לשירותי הדת בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב זהות יהודית - פעולות הוא ₪10,328,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,948,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪123,180
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)