דלג לתוכן עיקרי
04.62.02.03

העתקת בתי כנסת

תקציב מאושר: 1,780,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בשירותי דת (תחת תחום המשרד לשירותי הדת בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב העתקת בתי כנסת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,780,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)