דלג לתוכן עיקרי
04.62.01

מועצות דתיות

תקציב מאושר: 313,790,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המשרד לשירותי הדת בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב מועצות דתיות הוא ₪291,963,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪313,790,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪311,365,000 (99.23%)
  • רכש וקניות: ₪2,425,000 (0.77%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪293,725,787
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?