דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 פעילות מטה

04.61.05.51

-
בשנת 2017 תקציב הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 פעילות מטה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪-35,734,170
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2017.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)