דלג לתוכן עיקרי
04.61.05.12

הכנסות ממכירת נכסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות המטה (תחת תחום החטיבה להתיישבות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות ממכירת נכסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?