דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 מרחב דרום

04.61.04.51

-
בשנת 2016 תקציב הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 מרחב דרום לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)