דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב מרחב דרום לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪68,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪43,392,436
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?