דלג לתוכן עיקרי
04.61.01.49

הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 מרחב צפון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרחב צפון (תחת תחום החטיבה להתיישבות בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות בגין עודפים מחויבים ומזומן לשנת 2015 מרחב צפון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?