דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב החטיבה להתיישבות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪-7,547,138
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?