דלג לתוכן עיקרי
04.60.01.16

השתתפות המשרד לבטחון פנים במימון תקני שירות אזרחי-לאומי

תקציב מאושר: -700,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהלת השירות (תחת תחום מנהלת השירות האזרחי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב השתתפות המשרד לבטחון פנים במימון תקני שירות אזרחי-לאומי הוא ₪-700,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?