דלג לתוכן עיקרי
04.60.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 3,057,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהלת השירות (תחת תחום מנהלת השירות האזרחי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪1,202,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,057,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 126 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?