דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב מנהלת השירות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪82,086,955
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?