דלג לתוכן עיקרי
04.57.04.15

כלכלה דיגיטלית

תקציב מאושר: 7,021,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה ישראל דיגיטאלית (תחת תחום המשרד לשוויון חברתי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב כלכלה דיגיטלית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,021,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪9,338,554
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)