דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות האפוטרופוס הכללי בהקצאת עזבונות

04.57.01.23

-
בשנת 2019 תקציב השתתפות האפוטרופוס הכללי בהקצאת עזבונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-423,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)