דלג לתוכן עיקרי
04.57.01.23

השתתפות האפוטרופוס הכללי בהקצאת עזבונות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המשרד לשוויון חברתי (תחת תחום המשרד לשוויון חברתי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב השתתפות האפוטרופוס הכללי בהקצאת עזבונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?