דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב המשרד לשוויון חברתי הוא ₪106,747,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪29,875,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪30,240,000 (28.33%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,982,000 (3.73%)
  • רכש וקניות: ₪69,317,000 (64.94%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪157,845,901
תחת סעיף זה מוקצים 54 תקני כח אדם , ובנוסף 214 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?